|  Start
Hjälp

Domäner Hjälp

Om .it-domäner

Register.it är sponsorn och Hexonet, även känt som 1 Api GmbH, är vår backend-leverantör för landskodens nationella toppdomännamn (ccTLD) för tillägget .it som representerar Italien.

‌‌Vem kan registrera domännamn med ändelsen .it?‌‌

Individer och juridiska personer bosatta i eller tillhörande en EU-medlemsstat kan registrera domännamn med ändelsen .it. Alla andra kan använda vår förvaltartjänst för att registrera en domän med ändelsen .it.

Registreringsrestriktioner
Måste ha
 • 2–63 tecken
Kan ha
 • Bokstäver: a–z
 • Siffror: 0–9
 • Bindestreck (utom som första eller sista tecken i domännamnet)
Får inte ha
 • Specialtecken (t.ex. & och #)
 • Du kan inte registrera domännamn med ändelsen .it enbart för återförsäljning. De kan dock säljas eller överföras.


Funktioner Tillgänglighet
Registreringslängd 1 år
Förnyelselängd 1 år 1
Volymregistrering Stöds
Bevakningar Stöds inte
Överföringar till Stöds 2
Överföringar till någon annan Stöds 3
Kontoändring Stöds inte
Skyddad registrering Stöds inte
Privat registrering Stöds inte
CashParking Stöds inte
Kontaktuppdateringar Stöds 4
IDN:er Stöds inte
Återbetalning

Mer information om återbetalningar finns i GoDaddys återbetalningspolicy . De flesta domäner följer standardvillkoren, men vissa domäner har undantag eller saknar helt möjlighet för återbetalning. Läs mer under BÅDA av följande kategorier:

 • Produkter med specialvillkor för återbetalning (läs under Registrering/förnyelse av domännamn)
 • Produkter som inte är berättigade till återbetalning

Egna namnserverkrav
Måste ha
 • 1–6 namnservrar
 • Auktoritativa namnservrar
Kan ha
 • IPv4
 • IPv6
Får inte ha
 • DNSSEC
 • Anpassade namnservrar


1 Begränsningar vid förnyelse

Du kan förnya ditt domännamn med ändelsen .it inom 60 dagar från utgångsdatumet. Du måste emellertid förnya det före utgångsdatumet. Förnyelsedatumet beror på om domännamnet förnyas automatiskt eller manuellt. Vi försöker automatiskt förnya det första dagen i månaden före utgångsdatumet för domännamnet.

Om förnyelseförsöket misslyckas försöker vi automatiskt förnya det på månadens 10:e dag och på nytt på månadens 20:e dag. Om vi inte kan förnya domännamnet automatiskt och du inte förnyar det manuellt senast på månadens 20:e dag kan du försöka återställa domänen och en avgift kan då tillkomma.

Till exempel: Ditt domännamn med ändelsen .it upphör den 10 oktober. Om domännamnet inte förnyas automatiskt går det att förnya manuellt senast 20 september. För automatiska förnyelser försöker vi förnya domännamnet 1 september, 10 september och 20 september.2Överföringar till

Förvaltartjänster stöds inte för överförda domäner


3 Krav vid övergång till annan leverantör

Kontakta kundsupport för att begära en auktoriseringskod för domänöverföring av .it-domän till annan leverantör.


4Kontaktuppdateringar för domännamn med .it:

Om du vill ändra uppgifterna för registreraren och administratören på ditt domännamn med ändelsen .it ber vi dig kontakta vår supportavdelning. All annan kontaktinformation kan ändras via domänhanteraren i ditt konto.

Mer information

 • Vill du registrera en .it-domän? Sök efter din domän idag.

Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.