Domäner Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Om .tv-domäner

GoDaddy är leverantör för landskodens toppdomännamn ( ccTLD ) .tv som representerar Tuvalu.

Vem kan registrera .tv-domäner?

Vem som helst kan registrera sig .tv domännamn.

Registreringsrestriktioner

När du registrerar en .tv-domän måste du följa specifika krav.

  • Måste använda : 1 - 63 tecken
  • Kan ha: Bokstäver (a–z), siffror (0–9) och bindestreck (utom som första eller sista tecken i domännamnet)
  • Får inte ha: Specialtecken (t.ex. & och #)
  • IDN:er: Stöds inte

Funktioner

Namnserverkrav

  • Måste använda : 2-13 Namnservrar, Auktoritativa namnservrar
  • Kan ha: IPv4
  • Får inte ha: IPv6, DNSSEC

Återbetalning

Se vår återbetalningspolicy för detaljer om återbetalningar. De flesta domäner följer Standardvillkoren för återbetalning, men vissa domäner kan ha undantag eller saknar helt möjlighet till återbetalning. Gå igenom information under Produkter med särskilda återbetalningsvillkor > Domännamnsregistreringar/förnyelser och Produkter som inte berättigar till återbetalning.

Mer information