|  Start
Hjälp

Domäner Hjälp

Om .tv-domäner

Verisign är backend-leverantör för landskodens nationella toppdomännamn (ccTLD) för tillägget .tv som representerar Tuvalu.

Vem kan registrera .tv-domäner?

Alla kan registrera .tv-domännamn.

Registreringsrestriktioner
Måste ha
 • 3–63 tecken
Kan ha
 • Bokstäver: a–z
 • Siffror: 0–9
 • Bindestreck (utom som första eller sista tecken i domännamnet)
Får inte ha
 • Specialtecken (t.ex. & och #)


Funktioner Tillgänglighet
Registreringslängd 1–10 år1
Förnyelselängd 1–10 år
Volymregistrering Stöds
Bevakningar Stöds inte
Inkommande överföringar Stöds, men inte för premiumdomäner
Överföringar till någon annan Stöds
Kontoändring Stöds
Protected Registration Stöds inte
Privat registrering (DBP) Stöds
CashParking Stöds
Kontaktuppdateringar Stöds
IDN:er Not Supported
Återbetalning

Mer information om återbetalningar finns i GoDaddys återbetalningspolicy . De flesta domäner följer standardvillkoren, men vissa domäner har undantag eller saknar helt möjlighet till återbetalning. Läs mer under BÅDA av följande kategorier:

 • ‌‌Produkter med specialvillkor för återbetalning (läs under Registrering/förnyelse av domännamn)‌‌
 • Produkter som inte berättigar till återbetalning

Namnserverkrav
Måste ha
 • 2–13 namnservrar
 • Auktoritativa namnservrar
Kan ha
 • IPv4
Får inte ha
 • IPv6
 • DNSSEC
 • Anpassade namnservrar

1Begränsningar vid förnyelse

Automatisk förnyelse av ditt .tv-domännamn försöks på domännamnets utgångsdatum. Om förnyelseförsöket misslyckas försöker vi automatiskt förnya det 10 dagar senare. Om det andra förnyelseförsöket misslyckas försöker vi fem dagar efter det.

Om vi inte kan förnya domännamnet automatiskt och du inte förnyar det manuellt inom 17 dagar efter utgångsdatum dag måste det lösas in. Det kan tillkomma en avgift för inlösen. Se Förnya utgångna domännamn för instruktioner om inlösen.

Exempel: Ditt domännamn med ändelsen .tv upphör den 1 oktober. Om domännamnet inte förnyas automatiskt går det att förnya manuellt fram till den 18 oktober. Vi försöker förnya domännamnet den 1 oktober, den 11 oktober och den 16 oktober för automatiska förnyelser.


Mer information

 • Vill du registrera en .tv-domän? Sök efter din domän idag.

Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.