Gå direkt till huvudinnehållet

Hanterad WordPress e-handel Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Vad är WooCommerce-orderstatus?

Varje beställning i din butik tilldelas en beställningsstatus. Den här artikeln förklarar var och en av orderstatuserna i WooCommerce.

Vad betyder statusen?

Väntande

När en beställning görs först av en kund tilldelas den statusen Väntande . Denna status indikerar att beställningen har mottagits, men ingen betalning har inkasserats.

Bearbetar

Statusen Bearbetning indikerar att betalningen har mottagits. lagret kommer att minskas, även om det fortfarande finns steg kvar för att ordern ska kunna genomföras. Om en beställning endast innehåller produkter som är både virtuella och nedladdningsbara, hoppas behandlingsstatusen över .

Slutfört

När betalningen har mottagits och alla steg i genomförandeprocessen är klara betraktas en beställning som slutförd

Väntande

Vänteläge gäller för beställningar som väntar på ytterligare bekräftelse på betalning, men lagret har redan minskats.

Misslyckades

Om betalningen har försökt och misslyckats på grund av att den har avvisats eller behöver ytterligare verifiering gäller statusen Misslyckad beställning.

Avbruten

Du kan avbeställa en beställning (eller låta dina kunder göra det). När en beställning annulleras kommer lagret att öka till vad det var innan beställningen gjordes.

Återbetalas

Den här statusen Återbetalad indikerar att beställningen har återbetalats och att inga ytterligare åtgärder krävs.

Mer information