|  Start
Hjälp

SSL-certifikat Hjälp

Boop pip bopp… beräknar… beräknar… initierar sekvens 42…
Det verkar som de tokiga robotarna ställer till det igen! De har tagit över och har översatt den här sidan till ditt språk. Robotarna menar väl i sina hjärtan av metall. De vill hjälpa dig! Berätta för oss hur robotarna sköter sig via knapparna längst ner på sidan. Gå till den engelskspråkiga versionen

Vad är skillnaden mellan ett certifikat med utökad verifiering (EV) och ett SSL-certifikat Deluxe?

Huvudskillnaden mellan Premium Extended Validation (EV) och SSL-certifikat med Deluxe är den kontrollprocess som måste slutföras för att certifikatutfärdaren ska kunna utfärda ett signerat certifikat till den begärande personen. Dessutom kommer webbplatser som är säkrade med certifikat med utökad verifiering (EV) att visas annorlunda i moderna webbläsare och en del av adressfältet markeras med grönt.

Mer omfattande än granskningsprocessen Deluxe, verifieringsprocessen med utökad verifiering (EV) verifierar den begärandes domänkontroll och verifierar den begärande enhetens juridiska existens och identitet. Processen autentiserar följande information som gäller den certifikatbegärande organisationen:

  • Juridisk existens: Certifikatutfärdaren måste bekräfta med Incorporating Agency i den begärande enhetens jurisdiktion om att den organisation som anges i Premium Extended Validation (EV), från och med den dag då certifikatet för utökad verifiering (EV) utfärdas. Certifikatet existerar juridiskt som en giltig organisation eller enhet i Incorporation-jurisdiktionen.
  • Identitet: Certifikatutfärdaren måste bekräfta att det juridiska namnet på den enhet som nämns i certifikatet Premium Extended Validation (EV) matchar namnet på officiella offentliga register över Incorporating, från och med det datum som certifikatet för utökad verifiering (EV) utfärdas. Byrå i den begärande enhetens jurisdiktion för inkorporering. (Och om ett antaget namn också ingår, att det antagna namnet är korrekt registrerat av den begärande enheten i dess verksamhetsort.)
  • Registreringsnummer: CA måste erhålla det specifika unika registreringsnummer som tilldelats den sökande av Incorporating Agency i den begärande enhetens sökandes jurisdiktion för bolag.
  • Registrerad agent: CA måste erhålla identiteten och adressen till den begärande enhetens registrerade agent eller registrerade kontor (i förekommande fall) i den begärande myndighetens jurisdiktion.
  • Rätt att använda domännamn: Certifikatutfärdaren måste vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att verifiera att den enhet som anges i certifikatet för utökad verifiering (EV) äger eller har det exklusiva certifikatet från och med den dag då certifikatet för utökad verifiering (EV) utfärdas rätt att använda domännamnet som anges i SSL-certifikatet Premium Extended Validation (EV).
  • Auktorisering för SSL-certifikat med utökad verifiering (EV): Certifikatutfärdaren måste vidta alla rimliga åtgärder för att verifiera att den enhet som anges i Premium SSL-certifikatet har auktoriserat utfärdandet av SSL-certifikatet Premium Extended Validation (EV).

Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.