SSL-certifikat Hjälp

Vad är ett mellanliggande certifikat?

Ett mellanliggande certifikat ersätter vårt rotcertifikat. VI använder mellanliggande certifikat som en proxy för vi måste förvara vårt rotcertifikat bakom flera lager av säkerhet, för att se till att nycklarna är helt otillgängliga.

Eftersom själva rotcertifikatet signerade det mellanliggande certifikatet kan emellertid det mellanliggande certifikatet användas för att signera SSL-certifikat som våra kunder installerar och upprätthålla "förtroendekedjan".

Installera mellanliggande certifikat

När ditt SSL-certifikat utfärdas får du ett e-postmeddelande som innehåller en länk där du kan ladda ner ditt signerade certifikat och våra mellanliggande certifikat.

Hur certifikaten ska installeras beror på vilken serverprogramvara du använder. Vanligtvis kan du ladda ner och installera ett mellanliggande certifikatpaket. För vissa servertyper måste du dock ladda ner och installera de två certifikaten var för sig. Se Installera mitt SSL-certifikat för att avgöra den specifika processen du ska följa.

Alla våra mellanliggande certifikat och certifikatpaket är också tillgängliga från arkivet.

Obs! Om du inte installerar de mellanliggande certifikaten tillsammans med ditt utfärdade SSL-certifikat, kanske kedjan med betrodda certifikat inte kan upprättas. Det betyder att när besökare försöker komma åt din webbplats kan det visas ett fel beträffande en "säkerhetsvarning" som anger att "Säkerhetscertifikatet har utfärdats av ett företag som du inte har valt att lita på…" När de ser en sådan varning vänder sig potentiella kunder antagligen någon annanstans.