Gen 4 VPS och dedikerade servrar Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Uppgradera min Gen 4 VPS-server

Om du konsekvent når resursbegränsningarna (CPU, minne eller diskutrymme) för ditt Gen 4 VPS-plan kan du uppgradera till en högre plan med ditt GoDaddy-konto.

OBS! När köpet för en uppgradering är klart är ändringarna permanenta och kan inte ångras. Nedgraderingar till planer med lägre resurstilldelning är inte tillgängliga.
  1. Logga in på ditt GoDaddy produktsida .
  2. Välj Servrar på sidan Mina produkter .
  3. Välj Hantera bredvid den Gen 4 VPS du vill använda.
  4. I Gen 4 VPS-kontrollpanelen längst ned i avsnittet Användning väljer du Uppgradera server .
  5. Välj den plan du vill uppgradera till och välj sedan Köp .
  6. Slutför betalningen.
  7. I din Gen 4 VPS-kontrollpanel visas en popup-meny. Välj om du vill uppgradera nu eller uppgradera senare .
    OBS! Tänk på att det kan förekomma driftstopp under en uppgradering. Vi rekommenderar att du kör uppgraderingen när besöktrafiken är låg.

Om du väljer att uppgradera senare stängs popup-fönstret. När du är redo att utföra uppgraderingen väljer du Slutför uppgradering högst upp på din Gen 4 VPS-kontrollpanel.

Mer information