GoDaddy Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Uppdatera e-postformatinställningarna i Outlook (Windows)

Uppdatera dina standardinställningar för e-postformat till HTML så att dina utgående meddelanden är kompatibla med andra e-postklienter. I inkompatibla e-postmeddelanden kan en filbilaga som heter winmail.dat läggas till i utgående meddelanden. De är inte skadliga, men de kan orsaka förvirring eftersom de inte känner igen dem av andra e-postklienter. Att ändra ditt standardformat för e-post kan förhindra att winmail.dat-bilagor visas i ditt utgående e-postmeddelande.

  1. Öppna Outlook .
  2. Välj Arkiv och sedan Alternativ .
    välj alternativ
  3. Välj E-post .
  4. Under Skriv meddelanden väljer du HTML i listan Skriv meddelanden i det här formatet .
    välj HTML
  5. Välj OK längst ner i fönstret.

Mer information