Linux-värdtjänster (cPanel) Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Skapa cPanel-e-postfilter i mitt Linux-värdtjänstkonto

Med cPanel kan du skapa två typer av e-postfilter:

 • Filter på global nivå hanterar e-post innan det når någon av dina brevlådor.
 • Filter på användarnivå hanterar e-post när ett visst konto får det.
 1. Gå till din GoDaddy produktsida.
 2. Klicka på Hantera under Värdtjänster bredvid det Linux-värdtjänstkonto du vill använda.
  klicka på hantera
 3. I kontots kontrollpanel klickar du på cPanel-admin.
 4. På cPanels startsida, i avsnittet E-post:
  • Skapa ett globalt filter genom att klicka på Globala e-postfilter .
  • Om du vill skapa ett filter på användarnivå klickar du på E-postfilter och bredvid namnet på det konto du vill filtrera i Hantera filter i kolumnen Åtgärder .
 5. Klicka på Skapa ett nytt filter .
 6. Ange ett filternamn .
 7. Välj och ange önskade regler och åtgärder och klicka sedan på Skapa .

Mer information