|  Start
Hjälp

Hemsidor+ Marknadsföring Hjälp

Skäl till att mina företagsuppgifter kan avvisas

GoDaddy Marketing's service helps you get your local business listed on Google search and maps. However, Google has some restrictions on what type of business information it accepts.

När ett företag lämnar in sina uppgifter utvärderar vi dess företagsuppgifter för att försäkra att de är korrekta och stämmer överens med riktlinjerna för våra partner. Under denna utvärdering kan dina företagsuppgifter omformateras för att stämma överens med dessa riktlinjer. Vårt mål är att säkerställa att de uppgifter som du lämnar representerar ditt företag på ett lämpligt sätt för en webbplats för lokal sökning, så att ditt företag lockar till sig så många kunder som möjligt.

Note: This service is only available for GoCentral Business Plus and eCommere customers within the United States.

Ogiltiga företagsuppgifter

To use GoDaddy Marketing’s Google My Business service, your business must have a valid USPS mailing address, a non-toll-free local phone number, and qualify as an eligible business. A GoDaddy data quality representative may contact you to correct any errors in your business information. It will not be published to our partner sites until all issues are corrected. Here are some common errors that our partners will not accept:

Ogiltiga adresser

De adresser som du anger måste vara kopplade till platser som du äger eller kan representera lagligt. Adresser till kommersiella postmottagningsföretag godkänns inte.

Typer av ogiltiga adresser

  • Adresser som tillhör ett annat företag som ditt företag inte är dotterbolag till
  • Adresser till postboxar
  • Postkontor eller e-posttjänster
  • Adresser som inte står med i USPS-databasen (gå till ditt lokala postkontor om du har nya eller oregistrerade adresser och be dem lägga till dem till den nationella USPS-databasen).

Ogiltiga telefonnummer

You must provide an active local, non-toll-free number to use GoDaddy Marketing’s Google My Business service. Phone numbers should direct customers to your business and be reachable during operating hours. Do not provide numbers that redirect or "refer" customers to third-party services.

Typer av ogiltiga telefonnummer

  • Telefonnummer som inte är kopplade till ditt företag.
  • Avgiftsfria telefonnummer (riktnummer/prefix såsom 800, 855, 866, 877, 888 osv.)
  • Avaktiverade telefonnummer

    Note: All GoDaddy Marketing’s Google My Business applicants receive verification calls during their posted business hours to maintain accurate business information. Businesses that cannot be reached and verified may be rejected.

Mer information


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.