Linux-värdtjänster (cPanel) Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Säkerhetskopiera en databas i mitt Linux-värdtjänstkonto

OBS! Skapa säkerhetskopior av databaser automatiskt med Säkerhetskopiering av webbplats .

Så här använder du cPanel för att skapa en manuell säkerhetskopia av webbplatsens databas i Linux-värdtjänster.

  1. Gå till GoDaddy produktsida.
  2. Under Värdtjänster bredvid det Linux-värdtjänstkonto som du vill säkerhetskopiera klickar du på Hantera .
    klicka på hantera
  3. I kontots kontrollpanel klickar du på cPanel-admin.
  4. På cPanels startsida, i Filer , klickar du på Säkerhetskopieringsguiden .
  5. I cPanel Backup Wizard sidan klickar Back Up.
  6. Under Välj partiell säkerhetskopiering väljer du MySQL-databaser .
  7. Nedanför sista steget i listan Databaser klicka på databasen filnamn. Om din webbläsare uppmanar dig att spara filen väljer du OK .

Relaterade steg

Mer information