Linux-värdtjänster (cPanel) Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Redigera filer i mitt Linux-värdtjänstkonto

Så här använder du cPanel File Manager för att redigera innehållet i alla textbaserade filer i ditt Linux-värdtjänstkonto.

  1. Gå till ditt GoDaddy produktsida.
  2. Under Värdtjänster väljer du Hantera bredvid det Linux-värdtjänstkonto du vill använda.
  3. Under Webbplatser väljer du Filhanterare för den domän du vill använda.
  4. I cPanel-filhanteraren använder du katalogträdet för att bläddra till den fil du vill redigera.
  5. Högerklicka på filen och välj Redigera .
  6. (Valfritt) Välj önskade kodningsalternativ och välj sedan Redigera .
  7. Redigera filen och välj sedan Spara ändringar .
  8. Välj Stäng för att gå tillbaka till huvudsidan för Filhanteraren.

Mer information