Linux-värdtjänster (cPanel) Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Packa upp filer i mitt Linux-värdtjänstkonto

Följ dessa steg för att extrahera en .tar-, .gz- eller .zip-fil när du har laddat upp den till ditt Linux-värdtjänstkonto.

OBS! Andra komprimerade format har kanske inte stöd. För att kontrollera detta, se cPanel-dokumentationen .

 1. Gå till din GoDaddy produktsida.
 2. Klicka på Hantera bredvid det Linux-värdtjänstkonto som du vill använda under Värdtjänster .
  klicka på hantera
 3. Välj Filhanterare längst upp till vänster på kontots kontrollpanel .
  välj filhanteraren
 4. I cPanel-filhanteraren navigerar du till den katalog där filen finns.
 5. Välj filen och klicka sedan på Extrahera i åtgärdsfältet.

  OBS! Du kan bara extrahera en fil åt gången.

 6. (Valfritt) Ange platsen där filerna ska extraheras. Om du inte anger en plats här extraheras filen till katalogen / home för kontot. Om du anger en ny plats skapar cPanel den.
 7. Klicka på Extrahera fil . Filen extraheras till katalogen / home eller till den plats du angav.

Mer information