|  Start
Hjälp

Domäner Hjälp

Överföringar, uppdateringar av tjänsteleverantör och kontoändringar för .BR-domäner

Enligt bestämmelser från den brasilianska registreringsmyndigheten måste du manuellt genomföra en överföring på deras webbplats.

OBS! Om du är en nuvarande kund för GoDaddy och har registrerat ditt BR-domännamn med GoDaddy före den 5 oktober 2017 måste du manuellt ändra ditt CNPJ så att GoDaddy är dess tjänsteleverantör på registreringswebbplatsen för .BR. Se avsnittet Byt tjänsteleverantören till GoDaddy för alla domäner nedan. Mer information om varför detta är viktigt finns här.

OBS! Du behöver inte genomföra någon åtgärd om du har anmält dig att använda vår förvaltartjänst.

OBS! Om du är kund hos GoDaddy och vill överföra ditt .BR-domännamn till GoDaddy måste du först köpa en överföringsprodukt. Du måste därefter manuellt ange att GoDaddy ska vara tjänsteleverantör för ditt CNPJ på .BR-registreringswebbplatsen. Se avsnittet Byt tjänsteleverantören till GoDaddy för alla domäner nedan

Byt tjänsteleverantören till GoDaddy för alla domäner

Obligatoriskt: Du måste uppdatera tjänsteleverantören på din/dina nuvarande domän/domäner till GoDaddy om du vill köpa nya domännamn och/eller hantera dina domäner och webbplatser genom oss.

Du måste tilldela eller koppla ditt CNPJ/CPF-ID till GoDaddy på webbplatsen för registrering. När detta ID har kopplats till GoDaddy kommer samtliga domäner under detta ID att ha GoDaddy som tjänsteleverantör.

 1. Gå till .BR-registreringswebbplatsen och klicka på Accessar Conta:
 2. Accessar conta-knapp

 3. Ange ditt CNPJ/CPF-ID i sökfältet.
 4. OBS! Om du inte kommer ihåg lösenordet eller ännu inte har registrerat dig klickar du på esqueci ou nao tenho senha så skickar registreringsenheten dig en länk kopplad till e-postadressen för CNPJ/CPF-ID:t så att du kan återställa lösenordet.

 5. Klicka på fliken Titularidade:
 6. Knappen Titularidade

 7. Klicka på länken Editar Informacoes.
 8. En rullgardinsmeny visar den nuvarande registratorn. Ändra leverantören till GoDaddy och klicka på Salvar för att spara inställningen.
 9. Klicka på Concordo för att godkänna uppdateringen.

OBS! Om du äger flera com.br- eller net.br-domäner rekommenderar vi att du flyttar alla dina domäner till GoDaddy, eftersom det blir lättare när du kan hantera alla dina domäner på en och samma plats. Om du däremot endast vill överföra en enskild domän till GoDaddy ska du läsa avsnittet ändra registrator/tjänsteleverantör för en enskild domän nedan.

Ändra registratorn till GoDaddy för en enskild domän

 1. Gå till .BR-registreringswebbplatsen och klicka på Accessar Conta:
 2. Accessar conta-knapp

 3. Ange ditt CNPJ/CPF-ID i sökfältet.
 4. OBS! Om du inte kommer ihåg lösenordet eller ännu inte har registrerat dig klickar du på esqueci ou nao tenho senha så skickar registreringsenheten dig en länk kopplad till e-postadressen för CNPJ/CPF-ID:t så att du kan återställa lösenordet.

 5. Klicka på fliken Dominios:
 6. Knappen Dominios

 7. Klicka på den domän du vill överföra till GoDaddy.
 8. I avsnittet Provedor De Servicos klickar du på Selecionar outro provedor.
 9. Välj GoDaddy från rullgardinsmenyn och klicka på Prosseguir.

Ägarbyte

Du måste nu gå till sidan för överföring av .BR-domäner och fylla i formuläret för överföring.

 1. Gå till överföringssidan för .BR
 2. Fyll i följande fält:
  • Dominios: Ange domänen eller listan över de domäner du vill överföra.
  • Representantes legais do titular: Ange den nuvarande domänägarens namn.
  • E-mail ou codigo de usuario (ID) para contato: Ange den nuvarande domänägarens e-postadress.
  • Documento: Ange den nya ägarens CNPJ/CPF ID.
 3. Klicka på Prosseguir för att fortsätta.
 4. När formuläret är ifyllt måste du utföra följande åtgärder:
  • Skriv ut brevet (klicka på Clicando aqui för att skriva ut).
  • Brevet måste vara attesterat.
  • Kopiera den nya ägarens CNPJ/CPF-ID.
  • Skicka brevet och en kopia av CNPJ/CPF-ID:t till NIC.BR på adressen som anges på sidan.

Varför behöver jag uppdatera tjänsteleverantören så att den är GoDaddy?

Vi har nu ett direktsamarbete med BR-registreringsenheten som gör att vi nu kan erbjuda längre registreringsperioder (upp till 10 år), och lägre förnyelseavgifter för domäner. Innan denna integrering genomfördes arbetade vi med en mellanhand för registrering och hantering av dina BR-domäner.

När du gör detta måste du uppdatera tjänsteleverantören som är kopplad till ditt CNPJ/CPF-ID till GoDaddy i BR-registret. Detta behöver bara genomföras en gång för att du ska omfattas av de längre registreringsvillkoren och lägre kostnaderna för förnyelse av domäner för alla dina domäner.

OBS! Du behöver inte genomföra någon åtgärd om du har anmält dig att använda vår förvaltartjänst.

OBS! Om dina domäner ska förnyas inom de närmaste två månaderna eller om du måste förnya en utgången domän rekommenderar vi att du först förnyar (eller löser in) din domän och därefter uppdaterar inställningen för tjänsteleverantören. Detta minskar risken att din domän påverkas av hinder i kommunikationen mellan registreringstjänsten och oss.


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.