Hanterad WordPress e-handel Hjälp

Om WooCommerce Reports

WooCommerce tillhandahåller två typer av rapportering för din webbplats. Den första heter WooCommerce Reports och den andra WooCommerce Analytics, den sistnämnda är bara tillgänglig med WordPress 5.3 eller senare. I den här artikeln förklarar vi skillnaden mellan de olika rapporterna i WooCommerce Reports, som du hittar på WooCommerce > Reports.

Ordrar

Beställningarna är grunden i din butik. Den här enkla rapporten gör att du ser alla uppgifter om de som säljer mest och tjänar mest, till din brutto- och nettoförsäljning, siffror och volymer. Tänk på att som standard innehåller rapporten bara data från beställningar som har status antingen Bearbetas, Pausade eller Slutförda.

Det finns ett antal alternativ i avsnittet Beställningar, som anges nedan.

Försäljning efter datum

Linjediagrammet kan visa beställningsdata inom vald tidsperiod: förra året, förra månaden, den här månaden eller de senaste sju dagarna. Om du vill ha mer detaljerade rapporter kan du använda datumfältet Anpassat för att skapa en kurva över den tidsperiod du vill ha. Allt är färgkodat. Genom att hovra över en punkt i diagrammet visas den exakta siffran för den punkten.

Försäljning efter produkt

Precis som rapporten Försäljning efter datum kan du i den här rapporten se detaljer från förra året, förra månaden, den här månaden, de senaste sju dagarna eller under en anpassad datumperiod. Produkterna som såldes under den perioden kommer att visas på vänster sida.

Försäljning efter kategori

I widgeten Kategorier kan du välja de kategorier du vill titta närmare på, men du kan också välja Alla och sedan välja Visa för att visa rapporten.

Kuponger efter datum

Du kan visa data över kuponger från förra året, förra månaden, den här månaden, senaste sju dagarna eller en anpassad datumperiod. Du kan visa det totala värdet för rabatter som använts, utöver antalet kuponger som använts. Du kan också filtrera efter kupong, vilket gör att du kan visa de mest populära kupongerna, samt de kuponger som gav mest rabatt.

Kundnedladdningar

I WooCommerce har Nedladdningar unika ID-nummer. Det gör att de kan loggas, spåras och man kan se när en nedladdning gjorts. Det gör också att du kan spåra produktinformation, som filnamn och vilken beställning nedladdningen är kopplad till. IP-adress till den som laddat ner visas också. Du kan också filtrera nedladdningar genom att klicka på Produkt, Beställning eller IP-adress.

Kunder

Rapporten Kund visar rapporter från förra året, förra månaden, den här månaden, senaste sju dagarna eller en anpassad datumperiod. Rapporten Kunder jämfört med Gäster visar registrerade användare (Kunder) i jämförelse med gäster (de som handlat utan att registrera sig). Avsnittet Kundlista visar bara användare som är registrerade på din webbplats och som har gjort en beställning.

Lager

Den här rapporten visar artiklar som är Få i lager, Ej i lager och Flest i lager.

Skatter

Rapporten för Skatter visar Skatter efter skattekod (exempelvis statlig) samt Skatter efter datum. Precis som de andra rapporterna kan den här enkelt visa information för förra året, förra månaden, aktuell månad, senaste sju dagarna eller en datumperiod du väljer.

Exportera CSV

Förutom rapporten Lager kan alla rapporter exporteras till CSV-fil. Välj Exportera CSV i rapportens övre högra hörn, sedan antingen Spara eller Visa resultatfilen. Observera att om din webbläsare inte har stöd för egenskapen Nedladdning kommer det alternativet att vara dolt.

Mer information