Hanterad WordPress e-handel Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Om e-postmeddelanden för WooCommerce-bokningar

Bokningar har fem e-postmeddelanden som skickas automatiskt till dig baserat på kundens beställningsstatus.

Du kan visa och redigera alla e-postmeddelanden som skickas till kunder genom att till WooCommerce > Inställningar > E-post.

Obligatoriskt: WooCommerce-bokningar är ett premium-WooCommerce-tillägg som ingår i WordPress e-handelshotell eller som ett fristående köp.

E-postmeddelanden skickade av WooCommerce Bookings:

  • Ny bokning : E-post skickas till administratören eller butikshanteraren när en ny bokning skapas.
  • Bekräftelse vid väntande på bokning : E-post skickas till kunden efter utcheckningen för bokningar som kräver bekräftelse.
  • Bokning bekräftad : E-post skickas till kunden när status för en bokning ändras till Bekräftad av Admin eller Butikshanteraren.
  • Bokningspåminnelse : Påminnelsemeddelandet skickas till kunden en dag före den kommande bokningen.
  • Bokningsmeddelande: Meddelanden via e-post kan skickas manuellt från Bokningar > Skicka meddelande . Du kan skicka detta e-postmeddelande till alla kunder som har framtida bokningar för en viss produkt.
  • Bokning avbruten : E-post skickas till kunden när en bokningsstatus ändras till annullerad.
  • Adminbokning avbruten : E-post skickas till Admin eller butikshanteraren när en bokningsstatus ändras till annullerad.

Mer information