|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

Lägga till och redigera tabeller

Tabeller är praktiska för att visa information i rader och kolumner, så att det är enkelt att få en överblick. Du kan formatera texten i en tabell när du skapar den eller redigera inställningarna efteråt. Du kan också redigera tabellelement, som celler, rader och kolumner.

 1. Logga in på ditt Website Builder-konto.
 2. Klicka på Redigera webbplats.
 3. Du lägger till en tabell genom att dra och släppa Klicka och dra med textverktyget på sidan.
 4. Dubbelklicka i den prickade textrutan för att visa redigeraren för textrutor och klicka sedan på redigerarens tabellknapp.
  Klicka på tabellikonen i redigeraren för textrutor.

  Ta bort exempeltexten från textrutan.

 5. Välj det antal rader och kolumner du behöver. Du kan också ange tabellens bredd, höjd, rubrik, cellavstånd och utfyllnad, liksom dess kanttjocklek och justering. Om du vill kan du även ange en bildtext och en sammanfattning.
  Dialogrutan Tabellegenskaper

  Menyn Rubriker är som standard inställd på Inga, men du kan välja om du vill ha den Första raden, Första kolumnen eller Båda i fet stil.

 6. Klicka på OK så läggs tabellen till på sidan.
  Tabellen visas på sidan.

  OBS! Som den här skärmbilden visar används inställningen Justering på tabellens position innanför den prickade blå textrutan, inte på tabellens innehåll (som bildtexten).

 7. Klicka inuti valfri cell för att lägga till innehåll.

Så här redigerar du en tabell

 1. Logga in på ditt Website Builder-konto.
 2. Klicka på Redigera webbplats.
 3. Dubbelklicka på tabellen för att visa redigeraren för textrutor.
  När du dubbelklickar på tabellen visas redigeraren för textrutor.
 4. Markera den text som du vill ändra i tabellen.
 5. Klicka på lämplig knapp i redigeraren för textrutor för att ändra markeringen eller tryck på Delete-tangenten för att ta bort texten.
  Klicka på lämplig knapp i redigeraren för textrutor för att ändra markeringen.

  Beroende på inställningarna i webbläsaren kan det visas ett meddelande om att du kan använda kortkommandon i stället när du klickar på knapparna Klipp ut, Kopiera och Klistra in i redigeraren för textrutor. (Läs mer i Lägga till och redigera text.)
  När du klickar på knapparna Klipp ut, Kopiera och Klistra in i redigeraren för textrutor visas det ett meddelande om att du inte kan använda dessa i webbläsaren.

 6. Om du vill ändra mer än tabellens formatering dubbelklickar du på tabellen och högerklickar sedan på ett tabellelement (som en cell, en rad eller en kolumn) och väljer önskat alternativ på huvudmenyn och dess undermeny.
  Högerklicka i tabellen och välj önskat alternativ på menyn.
 7. Upprepa åtgärden om du vill redigera fler tabellelement. Du kan välja bland följande:
  Tabellelement Utbud
  Cell Infoga cell före eller efter, Ta bort celler, Sammanfoga celler, Sammanfoga till höger eller vänster, Dela cell vågrätt eller lodrätt och Cellegenskaper
  Rad Infoga rad före eller efter, Ta bort rader
  Kolumn Infoga kolumn före eller efter, Ta bort kolumner

 8. Klicka på Publicera (och klicka igen när du uppmanas att bekräfta åtgärden) för att uppdatera webbplatsen online. Klicka sedan på länken i bekräftelsefönstret för att visa ändringarna.
  Publicera webbplatsen och kontrollera hur tabellen ser ut på sidan.

Nästa steg


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.