|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

Lägg till HTML-kod på sidan

Behöver du lägga till anpassad kod på en viss sida på din webbplats? Webbplatsverktyg v7 gör det enkelt med ett dra och släpp-HTML-verktyg. Om du behöver lägga till kod som kommer att gälla för hela webbplatsen, se Ändra webbplatsinställningar . Du ska inte använda det här verktyget för att bädda in YouTube-video. Information om detta finns i Lägga till appar.

Vi förklarar gärna hur HTML-kodverktyget fungerar; dock kan vi inte felsöka problem med eventuell tredje parts kod som du har lagt till.

Varning: Använd inte det här verktyget såvida du inte har erfarenhet med manuell kodning i HTML. HTML-kod från tredje part ska inte kopieras och klistras in såvida källan inte är betrodd och du förstår helt hur koden fungerar. För att lära dig mer om faran med skadlig kod, se detta inlägg på Wikipedia beträffande HTML-skriptinmatning.

  1. Logga in på ditt Website Builder-konto.
  2. Klicka på Redigera webbplats.
  3. Navigera till sidan där du vill lägga till koden.
  4. Klicka på HTML-kodverktyget i verktygsfältet på vänster sida. En ny textruta läggs till på sidan och panelen Inställningar för HTML-kod i fönstret Inställningar öppnas.
    Klistra in eller ange din kod i panelen
  5. Ersätt all kod i den svarta panelen genom att klistra in vad du har kopierat eller genom att skriva in din egen kod.
  6. Klicka på Spara.
  7. Klicka på Publicera för att tillämpa ändringarna på din webbplats.
  8. När bekräftelsemeddelandet visas klickar du på den levande länken för att se ändringarna på din webbplats.

Nästa steg


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.