|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

Lägg till ett kontaktformulär

Du kan lägga till ett kontaktformulär på vilken sida som helst för att samla in information från besökarna till din webbplats. Standardformuläret inkluderar fält för namn, e-postadress, ämne och meddelande. Du kan lägga till fler fält eller redigera befintliga fält; helt anpassningsbara mallar är endast tillgängliga för Företag och Företag – Plus.

Så lägger du till ett kontaktformulär:

 1. Logga in på ditt Website Builder-konto.
 2. Klicka på Redigera webbplats.
 3. Använd Sida-menyn för att välja den sidan där du vill lägga till eller ändra ett formulär.
 4. Om du har ett kontaktformulär på sidan, flytta markören över kontaktformuläret och klicka på det för att välja det. Annars klickar du på Formulär i verktygsfältet på vänster sida för att lägga till ett kontaktformulär på din sida och klickar på det.
 5. För att ta bort ett befintligt fält från det valda kontaktformuläret, flytta markören över fältet och klicka på Ta bort.
 6. För att lägga till ett nytt fält klickar du i kontaktformuläret för att komma åt menyn och sedan på Lägg till (plus-tecknet) i det svävande verktygsfältet. (Du kan även helt enkelt dra formuläret till sidan.)
 7. Klicka på typen av fält du vill lägga till i kontaktformuläret:
  • Text - Lägger till ett fält med en enstaka rad för enkel text. Ange en textetikett för fältet och lägg sedan till platshållartext för att automatiskt fylla i textfältet. Exempelvis provtext eller anvisningar.
  • Flerradig text - Lägger till ett fält med flera rader, t.ex. en paragraf. Ange en textetikett för fältet och lägg sedan till platshållartext för att automatiskt fylla i textfältet. Exempelvis provtext eller anvisningar.
  • Flervalsfråga - Lägger till en lista med en flervalsfråga, ett enskilt svar och alternativknapp. Ange en etikett, kanske en fråga, för flervalsfrågan och lägg sedan till de möjliga alternativen. Alternativen kan vara möjliga svar på frågan.
  • Kryssruta - Lägger till en lista med flervalsfrågan. Ange en etikett, kanske en fråga och lägg sedan till de möjliga alternativen. Alternativen kan vara möjliga svar på frågan.
  • Ridå - Lägger till ridåmeny med flervalsfråga och enskilt svar. Ange en etikett, kanske en fråga och lägg sedan till de möjliga menyalternativen. Alternativen kan vara möjliga svar på frågan.
  • Skicka fil - Lägger till en knapp som gör det möjligt för besökare att ladda upp en fil till e-postmeddelandet du får. Filerna måste vara högst 10 MB Ange en etikett som ska visas ovanför knappen och ange sedan texten som ska visas på knappen.
  • Datum/tid - Lägger till ett fält som kan visa datum, tid eller både och. Du kan även ställa in den så att det endast går att ange framtida datum, särskilda datumintervall eller begränsa inmatning av tider till 15, 30 eller 60 minuter långa intervall.
  • Adress - Lägger till ett fält för enkelt text där besökare kan ange sin gatuadress. Ange en textetikett för fältet. Platshållartexten är inställd som standard men går att ändra.
  • Telefon - Lägger till ett fält för enkelt text där besökare kan ange sitt telefonnummer. Ange en textetikett för fältet. Platshållartexten är inställd som standard men går att ändra.
  • E-postadress - Lägger till ett fält för enkelt text där besökare kan ange sin e-postadress. Ange en textetikett för fältet. Platshållartexten visar din standardinställda e-postadress. Om du vill ändra den, högerklicka på e-postfältet, klicka på Inställningar (kugghjulsikonen) och använd ridåmenyn E-post till: för att välja ytterligare en adress. Klicka på Spara för att stänga fönstret.

   Formuläret fungerar bra med upp till 30 fält; vissa problem kan uppstå när det är över 100 fält. En lösning är att kombinera vissa av uppgifterna i fältet om det går.

 8. Ange nödvändig information beroende på typen av fält du har valt. För ett visst fält kan du välja Gör detta till ett obligatoriskt fält så att besökare måste fylla i uppgifterna innan det går att skicka meddelandet. Fältet läggs automatiskt till i ditt kontaktformulär.
 9. Om du vill ändra e-postadressen dit det här formuläret ska skickas, högerklicka på formuläret för att välja Inställningar (kugghjulsikonen), ta bort adressen i fältet E-post till:, ange en ny e-postadress och klicka på Spara.
 10. När du har gjort alla ändringarna, klicka på Spara och klicka sedan på Publicera för att se ändringarna online.

Nästa steg


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.