Hanterad WordPress Hjälp

Ladda upp filer med SFTP på Managed WordPress-värdtjänster

Du kan ladda upp filer till ditt Managed WordPress-paket med Secure File Transfer Protocol (SFTP). Det är i grund och botten samma program som FTP, men med extra säkerhet eftersom både kommandon och data krypteras.

FTP-program är användbara när du ska ladda upp stora filer till din WordPress-webbplats eller om du behöver installera ett anpassat tema eller plugin-program manuellt.

Obligatoriskt: Du behöver ett File Transfer Protocol-standardprogram (FTP) för att ansluta och ladda upp innehåll till din webbplats. Det finns många tillgängliga FTP-program från tredje part – vi rekommenderar FileZilla.

Obs! Uppdatera ditt FTP-program innan du ansluter för att se till att du använder den senaste versionen och de senaste chiffreringarna.

 1. Gå till GoDaddy produktsida.
 2. På sidan Mina produkter väljer du Hantera alla bredvid Hanterade WordPress-bloggar.
 3. Välj webbplatsen du vill använda, och välj sedan fliken Inställningar.
 4. Under Produktionswebbplats letar du reda på SSH/SFTP-inloggning och väljer Visa eller ändra.
  Välj Visa eller ändra
 5. Kopiera det Värdnamn som ska användas i FTP-appen och välj sedan Skapa ny inloggning.
 6. Välj Skapa ny inloggning igen. Om du avser att använda SSH behöver du växla från Inaktiverad till Aktiverad.
  Varning: Denna åtgärd tar bort ditt aktuella SFTP-användarnamn och -lösenord.
 7. Kopiera ditt nya Användarnamn och Lösenord som ska användas i FTP-appen och välj sedan Stäng.
 8. I FTP-programmet fyller du i fälten Värd, Användarnamn, Lösenord och Port. Om du använder FileZilla väljer du Quickconnect:

  välj Quickconnect
 9. Du får meddelandet Okänd värdnyckel. Verifiera att Värd är din domän och välj sedan OK.
  verifiera värd och välj OK
 10. När FTP-programmet har anslutit till din webbplats kan du dra och släppa filer för att ladda upp dem.
  dra och släpp filer

Mer information