Hanterad WordPress e-handel Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Ladda ner ett presentkort som köpare

När en kund beställer presentkortet och beställningen är klar kommer köparen av presentkortet att ta emot dokumentet i sitt e-postmeddelande med presentkortet som PDF. Presentkortet finns också i området Mitt konto.

  1. Kunden beställer en presentkortprodukt.
  2. När betalningen har genomförts får presentkortets köpare PDF-presentkortet som bilagor i e-postmeddelandet Behandlingsorder och slutförd beställning.
  3. Vid den här tiden kan köparen även hitta presentkortet i sitt Mitt konto > Området Presentkort för att visa och ladda ner PDF-presentkortet.

OBS! När ett presentkort har lösts in helt (det finns inget återstående värde) ändras statusen från ”Aktiv” till ”Återlöst”.

Relaterade steg