Gå direkt till huvudinnehållet
Ring oss
Telefonnummer och tider
Hjälpcenter

Utforska våra hjälpresurser online

Hjälp

GoDaddy Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Kontrollera tjänstversioner på min Linux-server

Använd dessa kommandon för att kontrollera olika versioner av vanliga installerade tjänster på din Linux-server på AlmaLinux, CentOS, Ubuntu och Fedora.

AlmaLinux / CentOS / Fedora

Apache : / usr / sbin / httpd -v eller httpd -v

Serverversion: Apache / 2.2.29 (Unix) Inbyggd server: 7 okt 2014 11:35:25 Cpanel :: Easy :: Apache v3.26.8 rev9999


Apache på cPanel : / usr / local / apache / bin / httpd -v

Serverversion: Apache / 2.2.29 (Unix) Inbyggd server: 7 okt 2014 11:35:25 Cpanel :: Easy :: Apache v3.26.8 rev9999


Curl : rpm -q curl

curl-7.19.7-40.el6_6.3.x86_64


Bash : bash --version

GNU bash, version 4.1.2 (1) -release (x86_64-redhat-linux-gnu) Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3 +: GNU GPL version 3 eller senare<http: gnu.org="" licenses="" gpl.html=""></http:>


Exim på cPanel : exim -bV

Exempelversion 4.84 # 2 byggd 10-sep-2014 15:02:41


Glibc : ldd --version eller ls / lib / libc- *

/lib/libc-2.12.so*


Kärna : uname -r

2.6.32-042stab093.5


PHP på cPanel : php -v

PHP 5.4.33 (cli) (skapad: 7 okt 2014 11:48:26) Copyright (c) 1997-2014 PHP Group Zend Engine v2.4.0, Copyright (c) 1998-2014 Zend Technologies


PHP på Plesk : hitta / opt / plesk / php / * / bin / php

/opt/plesk/php/7.4/bin/php /opt/plesk/php/8.0/bin/php


MySQL : mysql --version eller mysql -v

Välkommen till MySQL-skärmen. Kommandon slutar med; eller \ g. Ditt MySQL-anslutnings-id är 213432 Serverversion: 5.5.40-cll MySQL Community Server (GPL)


AlmaLinux / CentOS / Fedora : cat / etc / redhat-release

CentOS-version 6.6 (Slutlig)

Ubuntu

Apache : / usr / sbin / apache2 -v eller apache2 -v

Serverversion: Apache / 2.4.7 (Ubuntu) Server skapad: 22 jul 2014 14:37:36


Curl : curl --version

curl 7.35.0 libcurl / 7.35.0 OpenSSL / 1.0.1f zlib / 1.2.8 libidn / 1.28 librtmp / 2.3


Bash : bash --version

GNU bash, version 4.3.8 (1) -release Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3 +: GNU GPL version 3 eller senare<http: gnu.org="" licenses="" gpl.html=""></http:>


GLibc: ldd --version

ldd (Ubuntu EGLIBC 2.19-0ubuntu6) 2.19 Copyright (C) 2014 Free Software Foundation, Inc.


Kärna : uname -r

3.4.86


PHP : php --version

PHP 5.5.9-1ubuntu4.5 (cli) (skapad: 29 okt 2014 12:33:19) Copyright (c) 1997-2014 PHP-gruppen


MySQL : mysql --version

mysql Ver 14.14 Distribuera 5.5.40, för debian-linux-gnu


Ubuntu : lsb_release -a

Det finns inga LSB-moduler tillgängliga. Distributör-ID: Ubuntu Beskrivning: Ubuntu 14.04 LTS Utgåva: 14.04 Kodnamn: trusty

Övrigt

OpenSSL : openssl-version

OpenSSL 1.0.1e-fips 11 feb 2013


Päron : päroninfo päron | grep-version
Plesk : cat / usr / local / psa / version
Qmail : man qmail | grep-version (Detta förutsätter att installerade MAN-sidor är uppgraderade.)
sshd : / usr / sbin / sshd -v

Mer information

Det här är bara några av kommandona för att kontrollera versioner av vanligt installerad programvara / tjänster. Det finns många fler program / tjänster där ute som kan installeras. Du kan kontrollera versionen genom att köra den här:

rpm -qa | grep XXXsoftwarenamnXXX