Linux-värdtjänster (cPanel) Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Kontrollera mitt cPanel-e-postmeddelande

När du har konfigurerat ditt e-postkonto kan du kontrollera ditt e-postmeddelande via cPanels inbyggda webbmejlklienter, Roundcube eller Horde Mail.

  1. Gå till http: // ditt domännamn / webbmejl .
  2. Logga in på cPanel.
  3. Välj önskad webbmejlklient.
  4. Din valda e-postklient öppnas.

Mer information