Linux-värdtjänster (cPanel) Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Komprimera filer i mitt Linux-värdtjänstkonto

Du kan komprimera flera filer för att skapa en enda fil i ditt Linux-värdtjänstkonto. Detta kallas även för att "zippa" eller "arkivera" filer.

  1. Gå till din GoDaddy produktsida.
  2. Under Värdtjänster väljer du Hantera bredvid det Linux-värdkonto du vill använda.
    klicka på hantera
  3. Välj Filhanterare längst upp till vänster på kontots kontrollpanel .
    välj filhanteraren
  4. I cPanel-filhanteraren väljer du filerna du vill komprimera och väljer Komprimera .
  5. Fyll i fälten och välj Komprimera filer .

Mer information