Hanterad WordPress e-handel Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Jämför prenumerationer och beställningar

Även om prenumerationer och beställningar kan verka mycket lika finns det några viktiga skillnader som du måste komma ihåg när du granskar dem i din WooCommerce-kontrollpanel.

Obligatoriskt: WooCommerce-prenumerationer är ett premium-WooCommerce-tillägg som ingår i WordPress E-handelshotell eller som ett fristående köp.

Syftet med en beställning är att skapa en post över en transaktion som har hänt tidigare . Å andra sidan är en prenumeration ett avtal om att en transaktion ska ske i framtiden . Prenumerationer är en förlängning av beställningarna och innehåller därför samma uppgifter som beställningar, inklusive kund, status, betalningsmetod, fakturerings- och leveransadress samt produkter, avgifter, moms och fraktrader. Prenumerationer innehåller även extra data, inklusive en återkommande faktureringsperiod och ett intervall, datum för prenumerationens start, nästa betalning och provperiodens slut och tillhörande beställningar.

En aktiv prenumeration kan visa flera transaktioner som har ägt rum över tiden (till exempel när användare uppgraderar en befintlig prenumeration ). Så prenumerationer kan ha flera beställningar associerade. Om en beställning innehåller flera prenumerationer kan den enskilda beställningen också kopplas till olika prenumerationer.

Mer information