Gen 4 VPS och dedikerade servrar Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Inaktivera NGINX-cachning på min Gen 4 VPS-server med cPanel

Du kan inaktivera NGINX-cachning för dina cPanel-konton i ditt GoDaddy-konto när du ändrar din webbplats och vill att cachning tillfälligt ska inaktiveras.

  1. Logga in på ditt GoDaddy produktsida .
  2. Välj Servrar på sidan Mina produkter .
  3. Välj Hantera bredvid den Gen 4 VPS du vill använda.
  4. Under Konton väljer du listrutan och väljer sedan önskat cPanel-konto.
  5. Under NGINX-CACHING väljer du Inaktivera .

Om du har andra cPanel-konton som du vill inaktivera NGINX-cachning måste du välja varje konto i listrutan och inaktivera dem individuellt.

Mer information

  • Konfigurera NGINX Caching på min Gen 4 VPS-server med cPanel