Linux-värdtjänster (cPanel) Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Importera e-postkonton och vidarebefordringar till cPanel-e-post för mitt Linux-värdtjänstkonto

Du kan importera en uppsättning e-postkonton eller vidarebefordringar till cPanel-e-post och skapa adresser samtidigt.

OBS! För att använda den här funktionen måste du konfigurera en .csv- eller .xls-fil med e-postadresserna eller vidarebefordran. För hjälp, se cPanel-dokumentationen för Adressimportör .

  1. Gå till din GoDaddy produktsida.
  2. Under Värdtjänster väljer du Hantera bredvid det Linux-värdkonto du vill använda.
    välj hantera
  3. I kontoDashBoard väljer cPanel Admin.
  4. På cPanels startsida, i avsnittet E -post, väljer du Adressimportör .
  5. Följ cPanels anvisningar för att välja och importera filen. Mer information finns i cPanel-dokumentationen för Adressimportör .

Mer information