SSL-certifikat Hjälp

IIS 10/Windows Server 2016: ‌‌Skapa CSR (begäran om certifikatsignering)

Innan du kan begära ett certifikat genom vårt onlineprogram måste du använda Microsoft®s IIS-hanterare för att generera en certifikatsigneringsbegäran (CSR) för din webbplats.

 1. I Windows startmeny skriver du in Internet Information Services (IIS) Manager.
 2. När ISS-hanteraren är öppen klickar du på det servernamn som du vill generera certifikatsigneringsbegäran för under panelen Anslutningar till vänster.
 3. Dubbelklicka på Servercertifikat i mitten.
 4. Från panelen Åtgärder till höger klickar du på Skapa certifikatbegäran....
 5. Skriv in följande Egenskaper för unikt namn och klicka på Nästa:

  Obs! Följande tecken får inte användas när informationen anges: < > ~ ! @ # $ % ^ * / \ ( ) ? &

  • Smeknamn – Det fullständiga domännamnet – eller webbadressen (URL) – som du tänker använda certifikatet för (området på webbplatsen som du vill att kunder ska ansluta till med SSL).
   • Ett SSL-certifikat utfärdat för www.coolexample.com är inte giltigt för secure.coolexample.com. Om du vill att din SSL ska täcka secure.coolexample.com måste du se till att smeknamnet som angavs i certifikatsigneringsbegäran är secure.coolexample.com.
   • Om du begär ett jokercertifikat ska du lägga till en asterisk (*) till vänster om smeknamnet (t.ex. *.coolexample.com eller *.secure.coolexample.com).
  • Organisation – Ditt företags lagligen registrerade namn. Organisationen måste vara den juridiska registreraren av domännamnet i certifikatbegäran.

   Obs! Om du registrerar dig som en enskild person ska du skriva in namnet på den som begär certifikatet i fältet Organisation och bifirmans namn i fältet Organisationsenhet.

  • Organisationsenhet – Använd det här fältet för att skilja mellan olika avdelningar inom en organisation (t.ex. ”Teknik” eller ”Personal”). Du behöver inte ange en särskild organisationsenhet när du genererar ett CSR.
  • Stad/ort – Det fullständiga namnet på staden där din organisation har registrerats/finns. Förkorta inte.
  • Delstat/provins – Det fullständiga namnet på delstaten eller provinsen där din organisation finns. Förkorta inte.
  • LandLandskoden för landet där din organisation är juridiskt registrerad – anges med två bokstäver enligt ISO-formatet.
 6. För Tjänsteleverantör för kryptografi väljer du Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider.
 7. För Bit-längd anger du 2048 eller högra och klickar på Nästa.
 8. Klicka på , ange platsen och filnamnet för din certifikatsigneringsbegäran och klicka på Slutför.

Nästa steg

OBS! Som hjälp för våra kunder ger vi information om hur vissa produkter från andra företag används, men vi varken rekommenderar eller stöder sådana produkter. Vi tar inte heller något ansvar för dessa produkters funktioner och pålitlighet.