GoDaddy Hjälp

Hitta och åtgärda skräppostmissbruk på din server

Om du misstänker att hackare har missbrukat din server för att skicka e-post utan din vetskap har vi verktyg som hjälper dig att rensa upp servern och förhindra att samma problem uppstår igen.

Vilka verktyg du kan använda beror på operativsystem, kontrollpanel och MTA (Mail Transfer Agent). Om vi inte har verktyg för din servers konfiguration rekommenderar vi att du letar efter andra resurser.

OBS! För alla servrar rekommenderar vi att dina reläer är stängda.

Linux och cPanel

cPanel har följande information som hjälper dig hitta problem på din server:

  • Rapporter om skickad e-poststatistik ger en allmän översikt över de användare och domäner som har skickat meddelanden under en viss tidsperiod och är användbart för att isolera potentiellt komprometterade webbplatser som skickar meddelanden.
  • Rapporterna för reläer visar vilka konton som har skickat flest meddelanden, vilket kan visa dig vilket e-postkonto som ansvarar för skräppost.
  • Med e- poststatistiksammanfattning visas en sammanfattning av all e-poststatistik, som kan ge dig en uppfattning om var spam på din server kommer.

För de som använder Exim, seHitta SPAM-avsändare med Exim med SSH .

Linux och Plesk (Qmail och Postfix)

Beroende på vilken MTA du använder, se den här Plesk-dokumentationen för att hitta de domäner som kör skräppostskript på din server:

Windows och Plesk (MailEnable)

MailEnable har följande dokumentation: Så här rensar du köerna om en spammare missbrukar servern .