Linux-värdtjänster (cPanel) Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Flytta filer eller mappar mellan kataloger i mitt Linux-värdtjänstkonto

Använd cPanels Filhanterare för att flytta filer mellan kataloger i ditt Linux-värdtjänstkonto.

  1. Gå till din GoDaddy produktsida.
  2. Under Värdtjänster väljer du Hantera bredvid det Linux-värdkonto du vill använda.
    klicka på hantera
  3. Välj Filhanterare längst upp till vänster på kontots kontrollpanel .
    välj filhanteraren
  4. Gå till och välj filen eller mappen i cPanel-filhanteraren och välj sedan Flytta .
  5. Fyll i fälten på skärmen och välj sedan Flytta filer eller Flytta mappar .

Mer information