Linux-värdtjänster (cPanel) Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Fjärranslut till en MySQL-databas i mitt Linux-värdtjänstkonto

Följ dessa steg för att aktivera fjärråtkomst till en databas i ditt Linux-värdtjänstkonto. Du måste veta IP-adressen som du kommer åt från databasen från. Med fjärråtkomst kan du hantera databasen med verktyg som MySQL Query Browser eller MySQL Workbench .

  1. Gå till ditt GoDaddy produktsida.
  2. Klicka på Hantera bredvid det Linux-värdtjänstkonto som du vill använda under Värdtjänster .
    klicka på hantera
  3. I kontots kontrollpanel klickar du på cPanel-admin.
  4. Klicka på Fjärrkontroll MySQL i avsnittet Databaser på cPanels startsida.
  5. Under Lägg till åtkomstvärd i fältet Värd anger du IP-adressen som du vill komma åt dina databaser från.
  6. Klicka på Lägg till värd .

Mer information

Program som fjärransluter till databaser använder liknande inställningar. Du kan visa ytterligare detaljer för din databas i cPanel.

FältVad man ska ange...
Värdnamn eller serverDin databas värdnamn
Port3306
AnvändarnamnDatabasanvändarens användarnamn
LösenordDatabasanvändarens lösenord
DatabasDatabasens namn