SSL-certifikat Hjälp

Exchange Server 2010: ‌‌Skapa CSR (begäran om certifikatsignering)

För att kunna beställa ett SSL-certifikat online behöver du en begäran om certifikatsignering (CSR). Följ dessa anvisningar för att generera en CSR för din webbplats. När du har genererat din CSR, kopiera och klistra in den i CSR-fältet på sidan för SSL-certifikatbegäran.

Varning: Om du behöver säkra mer än ett domännamn rekommenderar vi att du använder Multiple Domain Unified Communications Certificates (UCC) med din Microsoft® Exchange-server.

Generera en begäran om certifikatsignering – Exchange Server 2010

 1. Starta Exchange Management Console genom att välja Start, Alla program, Microsoft Exchange Server 2010 och sedan Exchange Management Console.
 2. Klicka på + bredvid Microsoft Exchange On-Premises för att expandera listan med tjänster.
 3. Välj Serverkonfiguration och sedan Nytt Exchange-certifikat.
 4. Ange ett eget namn för att identifiera detta certifikat och klicka sedan på Nästa.
 5. I avsnittet Domänomfattning, gör något av följande:
  • Om din CSR är för ett Wildcard väljer du Aktivera Wildcard-certifikat, anger rotdomännamnet för ditt Wildcard-certifikat och klickar sedan på Nästa.
  • Om din CSR inte är för ett Wildcard-certifikat klickar du på Nästa utan att välja något.

  OBS! Om din CSR är för ett Wildcard-certifikat hoppar du över nästa steg.

 6. I avsnittet Exchange-konfiguration väljer du följande tjänster som du vill köra säkert och klickar sedan på Nästa:

  OBS! Du måste veta exakt hur servern är konfigurerad att välja de tjänster du behöver köra.

  • Delning – välj om du vill använda ditt certifikat för Federerad delegering.
  • Klientåtkomstserver (Outlook Web App) – markeras om du har Outlook Web App på Internet och ange sedan domännamnen du använder för att komma åt Outlook Web App.
  • Klientåtkomstserver (Exchange ActiveSync) – välj om ActiveSync är aktiverat och skriv sedan in det domännamn du använder för att gå till ActiveSync.
  • Klientåtkomstserver (Web Services, Outlook Anywhere, och Autodiscover) – välj om du använder Exchange Web Services eller Outlook Anywhere och ange sedan värdnamnet för din organisation. Du måste också välja om du vill ha tjänsten Autodetect för internet. Om du gör det, välj en lång eller kort webbadress och ange sedan det domännamn du använder för att gå till den.
  • Klientåtkomstserver (POP/IMAP) – välj om du använder POP/IMAP-tjänster internt och/eller externt. Ange det domännamn du använder för att få tillgång till både POP- och IMAP-tjänster.
  • Unified Messaging Server – välj om du vill använda ett självsignerat eller offentlig certifikat med Unified Messaging, och skriv sedan in det fullständigt kvalificerade domännamn (FQDN) som du använder för dina Unified Messaging-servrar.
  • Hub Transport-server – välj om du vill använda ömsesidigt TLS för att bidra till att säkra webbmejl, eller om du vill använda servern för att skicka POP/IMAP-klient. Oavsett vad du väljer måste du ange FQDN för din server.
  • Äldre Exchange-server – välj om du vill använda dina äldre domännamn och ange sedan domännamnet som är associerat med dina äldre servrar.
 7. Välj nätverksnamnet (det primära namnet på certifikatet), klicka på Ställ in som nätverksnamn och klicka sedan på Nästa.
 8. Fyll i följande fält och klicka sedan på Nästa:
  • Organisation – det fullständiga juridiska namnet på ditt företag eller din organisation.
  • Organisationsenhet - Organisationen inom företaget som ansvarar för certifikatet. Det är inte nödvändigt att ange en organisationsenhet när en CSR genereras.
  • Land/region – välj det land där organisationen är registrerad.
  • Stad/ort – det fullständiga namnet på den stad där organisationen är registrerad.
  • Delstat/provins – det fullständiga namnet på den delstat eller provins där organisationen är registrerad. Om du inte har en stat eller provins, skriv in din stadsinformation.
 9. Klicka på Bläddra för att spara CSR på datorn.
 10. Välj var du vill spara filen, ange ett filnamn och klicka sedan på Spara.
 11. I avsnittet Nytt Exchange-certifikat klickar du på Nästa, Nytt och sedan Slutför.
 12. Leta upp, kopiera och klistra in CSR i vår onlineansökan.
  • För att få en kopia, högerklicka på .req-filen, välj Öppna med och välj sedan en textredigerare som Notepad.
  • Klistra in all text, inklusive ----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST---- och ----END CERTIFICATE REQUEST--- i vårt onlineformulär.

För mer information om hur du begär ett certifikat i vårt onlineformulär, se Begär mitt SSL-certifikat eller Begär mitt SSL-certifikat.

OBS! Som hjälp för våra kunder ger vi information om hur vissa produkter från andra företag används, men vi varken rekommenderar eller stöder sådana produkter. Vi tar inte heller något ansvar för dessa produkters funktioner och pålitlighet.