|  Start
Hjälp

Linux-värdtjänster (cPanel) Hjälp

Configuring mail clients with cPanel email

After adding email accounts, you can use cPanel's tools to configure your email client to access the account.

  1. Go to http://coolexample.com/webmail, where coolexample.com is your domain name.
  2. Log in to your email address.
  3. Click Configure Mail Client.
  4. Next to the mail client you want to use, click the link in the Protocols column.
  5. Follow any instructions or run any files that download to complete the configuration.

If the mail client or device you want to use isn't listed, you can use the Manual Settings listed toward the bottom of the page.

Note: If you have trouble adding a cPanel email account to Outlook.com email, check out Outlook.com Postmaster for assistance.

Typical Settings

If you can't access the cPanel interface to complete these steps, these are the typical settings it uses:

Field Value
Username Your email address
Password Your email account's password
Incoming Server mail.[your domain name]
Incoming Ports IMAP — 143
POP — 110
Outgoing Server mail.[your domain name]
SMTP (Outgoing) Port 25 (587 or 80 might also work)

Note: All email addresses on a cPanel account share the same pool of 250 SMTP relays (outbound messages) per hour.


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.