Linux-värdtjänster (cPanel) Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Byt namn på filer i mitt Linux-värdtjänstkonto

Du kan byta namn på alla filer du har laddat upp till ditt Linux-värdtjänstkonto.

  1. Gå till din GoDaddy produktsida.
  2. Under Värdtjänster väljer du Hantera bredvid det Linux-värdkonto du vill använda.
    klicka på hantera
  3. Välj Filhanterare längst upp till vänster på kontots kontrollpanel .
    välj filhanteraren
  4. I cPanel-filhanteraren navigerar du till filen du vill ändra, väljer filen och väljer sedan Byt namn .
  5. Ange det nya filnamnet och tryck sedan på Enter / Return.

Mer information