SSL-certifikat Hjälp

Apache: Skapa CSR (begäran om certifikatsignering)

Följ dessa instruktioner för att generera en certifikatsigneringsbegäran för Apache-webbservern. När du har skapat din certifikatsigneringsbegäran, klipper du ut/kopierar den och klistrar in den på området för certifikatsigneringsbegäran på sidan för begäran om SSL-certifikat.

Så här genererar du en begäran om certifikatsignering för Apache 2.x

 1. Logga in på serverns terminal (SSH).
 2. Ange följande kommando när du uppmanas till det:
  openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout yourdomain.key -out yourdomain.csr

  Obs! Ersätt yourdomain med domännamnet du säkrar. Om ditt domännamn till exempel är coolexample.com ska du skriva coolexample.key och coolexample.csr.

 3. Ange nödvändig information:
  • Namn: Det fullständigt kvalificerade domännamnet, eller webbadressen, som du säkrar.
   Om du begär ett jokerteckencertifikat lägger du till en asterisk (*) till vänster om namnet där du vill använda ett jokertecken, till exempel *.cooltexempel.se.
  • Organisation: Ditt företags juridiskt registrerade namn. Om du registrerar dig som individ anger du namnet på den som begär certifikatet.
  • Organisationsenhet: Om tillämpligt, ange bifirmans namn. Du behöver inte ange en särskild organisationsenhet när du genererar ett CSR.
  • Stad eller ort: Namnet på staden där din organisation är registrerad/finns. Förkorta inte namnet.
  • Delstat eller provins: Namnet på delstaten eller provinsen där din organisation finns. Förkorta inte namnet.
  • Land: Landskoden för landet där din organisation är juridiskt registrerad – anges med två bokstäver enligt ISO-formatet.

   Obs! Om du inte vill ange ett lösenord för detta SSL kan du lämna fältet Lösenfras tomt. Var dock medveten om att det kan innebära ytterligare risker.

 4. Öppna certifikatsigneringsbegäran i en textredigerare och kopiera all text.
 5. Klistra in hela begäran om certifikatsignering i SSL-registreringsformuläret på ditt konto.