Linux-värdtjänster (cPanel) Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Ändra PHP-överföringsgränser för mitt Linux-värdtjänstkonto

Så här kan du använda cPanel för att ändra PHP-uppladdningsgränsen för ditt Linux-värdtjänstkonto. Som standard är gränsen 32 MB.

  1. Gå till din GoDaddy produktsida.
  2. Under Värdtjänster väljer du Hantera bredvid det Linux-värdkonto du vill använda.
    välj hantera
  3. I kontoDashBoard väljer cPanel Admin.
  4. På cPanels startsida, i avsnittet Programvara , väljer du Välj PHP-version .
  5. I cPanel PHP-väljare | tilläggssidan väljer du Växla till PHP-alternativ i det övre högra hörnet.
  6. I cPanel PHP-väljare | på sidan med alternativ, klicka på värdet för upload_max_filesize , välj ett nytt värde från menyn och klicka sedan på Verkställ .
  7. Välj värdet för post_max_size , välj ett nytt värde från menyn och välj sedan Apply .
  8. Klicka på Spara.

Mer information