Fullständig domänsekretess och skydd

Skydda din mest värdefulla tillgång online.

  • Minimerar dina informationsspår och reducerar risken för dataexponering.
  • Döljer kvarvarande personuppgifter i den offentliga WHOIS-katalogen.
  • Skyddar mot oavsiktligt upphörande och domänkapning.

Internet kan vara skrämmande. Se till att du är helt skyddad.

I varje domänregistrering ingår ett visst skydd, men det är bara vår fullständiga och kompletta domänsekretess och skydd som ger den säkerhet du behöver. De skyddar inte bara mot hot som domänkapare, utan kan till och med förhindra rena misstag som oavsiktlig överföring eller utgångsdatum – och skyddar dig från obehörig åtkomst och svartlistning av domänen.

Sekretesskydd Bas

Fullständig domänsekretess och skydd

Komplett domänsekretess och skydd

Maskerar merparten av dina personuppgifter i den offentliga WHOIS-databasen.
Maskerar merparten av dina personuppgifter i den offentliga WHOIS-databasen.
icon-check-green
icon-check-green
icon-check-green
Förhindrar domänrelaterad skräppost.
Förhindrar domänrelaterad skräppost.
icon-check-green
icon-check-green
icon-check-green
Avskräcker domänkapare.
Avskräcker domänkapare.
icon-check-green
icon-check-green
icon-check-green
Skyddar mot förföljelse och trakasserier.
Skyddar mot förföljelse och trakasserier.
icon-check-green
icon-check-green
icon-check-green
Inkluderar en privat e-postadress som du kan vidarebefordra, filtrera eller blockera.
Inkluderar en privat e-postadress som du kan vidarebefordra, filtrera eller blockera.
icon-check-green
icon-check-green
Maskerar dina återstående personuppgifter i den offentliga WHOIS-databasen.
Maskerar dina återstående personuppgifter i den offentliga WHOIS-databasen.
icon-check-green
icon-check-green
Skyddar mot oavsiktligt utgångsdatum och skadliga överföringar.
Skyddar mot oavsiktligt utgångsdatum och skadliga överföringar.
icon-check-green
icon-check-green
Stänger av domänkapare.
Stänger av domänkapare.
icon-check-green
icon-check-green
Förhindrar tredje parts åtkomst till data, reducerar risk och exponering.
Förhindrar tredje parts åtkomst till data, reducerar risk och exponering.
icon-check-green
icon-check-green
Det skyddar din domän med automatiska genomsökningar och kontinuerlig säkerhetsövervakning.
Det skyddar din domän med automatiska genomsökningar och kontinuerlig säkerhetsövervakning.
icon-check-green
Övervakar sökmotorers svartlistor för att säkerställa att din domäns rykte är skyddat.
Övervakar sökmotorers svartlistor för att säkerställa att din domäns rykte är skyddat.
icon-check-green
feat-illu-wait-domain-privacy
Vänta... finns det fortfarande information jag behöver skydda?
Absolut. När du registrerar en domän med en registrator kräver ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) att auktoriserade registratorer publicerar dessa uppgifter i den offentliga WHOIS-databasen. Bestämmelserna varierar runtom i världen, men inom EU är namn, adress, telefonnummer och e-postadress automatiskt dolda genom GoDaddys Sekretesskydd Bas. Vår fullständig domänsekretess och skydd säkerställer att återstående uppgifter, som stad och landskap också är dolda.
Obs: Fullständig Domänsekretess och skydd är inte tillgängligt för vissa domännamn, inklusive en del nationella toppdomäner.

Vanliga frågor

Vilka är fördelarna med Domänsekretess och skydd?

Domänsekretess och skydd genom Domains By Proxy ger dig full kontroll över dina privata domännamn samtidigt som det skyddar dig från identitetsstöld, domänrelaterad skräppost och domännamnskapning.

Domains By Proxy skapar t.o.m. en privat och unik e-postadress för varje domännamn. Du får bestämma om du vill att e-posten ska vidarebefordras till dig, filtreras eller blockeras helt.

Vad finns i WHOIS-databasen?

WHOIS-databasen är en sökbar lista över varje enskild domän som finns registrerad i hela världen, inklusive namn, adress och andra uppgifter om personerna som äger domänen.

Bestämmelserna varierar runt om i världen, men EU:s allmänna dataskyddsordning (GDPR) säkerställer att dina primära personuppgifter inte lämnas ut i WHOIS-listningen vid registreringen. Vissa uppgifter kan fortfarande dock fortfarande visas, som stad och landskap.

Så alla kan alltså se mina uppgifter?

Det korta svaret är ”en del ja”. Ditt namn, din adress och ditt telefonnummer döljs alltid automatiskt när du registrerar en domän hos GoDaddy. Men annan information som du skickar in är alltid offentlig och åtkomlig för alla, som organisation, stad och landskap.