photo-board-directors-charles-robel

Charles Robel
Styrelseordförande och oberoende investerare

Tillbaka

Charles Robel är en pensionerad chef från Silicon Valley och privat investerare. Han arbetade 26 år hos PricewaterhouseCoopers och var partner i dess Silicon Valley-baserade Software Services Group från 1985 till mitten av 90-talet. Sedan ledde han Technology Mergers and Acquisitions Group tills han gick i pension 2000.

Mellan 2000 och 2005 var Charles delägare på Hummer Winblad Venture Partners, ett bolag för riskvilligt kapital inom programvarubranschen. För närvarande är han samordnande ledamot på Informatica Corporation och även direktör på DemandTec Inc.

Charles har en filosofie kandidatexamen i bokföring från Arizona State University. Han sitter i styrelsen för flera privata företag och har tidigare suttit i bolagsstyrelsen för Adaptec, Inc., Borland Software Corporation och McAfee, Inc.