GoDaddy Hjälp

Zippa upp en fil på ditt värdtjänstkonto

Ibland behöver du zippa upp en fil manuellt direkt i ditt värdtjänstkonto, t.ex. om din utvecklare ger dig en zip-fil med en säkerhetskopia av webbplatsen eller när du uppdaterar ett anpassat WordPress-tema.

Använd det alternativ nedan som passar in på din situation och följ anvisningarna för att packa upp en zip-fil.

Mer information