Windows-värdtjänster (Plesk) Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Ladda upp filer till mitt Windows-värdtjänstkonto med Plesk File Manager

Följ de här stegen för att ladda upp en fil till ditt Windows-värdtjänstkonto med Plesk File Manager.

  1. Gå till din GoDaddy produktsida.
  2. Välj Värdtjänster och välj Hantera bredvid det Windows-värdtjänstkonto du vill använda.
  3. Gå till kontots kontrollpanel och välj Plesk Admin.
  4. På Plesk-hemsidan väljer du Filer i den vänstra navigeringen. Sidan Filhanterare visas.
  5. Bläddra till eller välj den katalog dit du vill ladda upp filen. Om du exempelvis behöver ladda upp filen till rotkatalogen för din primära domäns webbplats, väljer du httpdocs .
  6. Välj Ladda upp.
  7. Bläddra till filen på din dator, välj filen och välj Öppna . Filen kopieras till den plats du valde.

Mer information