Domäner Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Ta bort anpassade värdnamn

Befintliga värdnamn som du inte längre använder kan tas bort från DNS-zonfilen för domäner registrerade hos GoDaddy . Värdnamn tilldelas alltid en IP-adress och det maximala antalet värdnamn som en domän kan ha bestäms av registret för domänändelsen.

OBS! Du kan inte ta bort några värdnamn som för närvarande används som namnservrar på en annan domän. Var försiktig och verifiera dina inställningar innan du tar bort värdnamn.
 1. Logga in på din GoDaddy-domänportfölj. (Behöver du hjälp med att logga in? Ta reda på ditt användarnamn eller lösenord.)
 2. Välj en enskild domän för att komma till sidan Domäninställningar .
  välj en enda domän
 3. Välj Värdnamn för att visa dina värdnamn.
  välj fliken värdnamn
 4. Väljskärmdump av ikonen för redigering av en dns-post Ta bort bredvid värdnamnet du behöver ta bort.
  • Du kan inte ta bort värdnamn som för närvarande används som en namnserver på en annan domän. Du måste ändra namnservrarna först och sedan ta bort värdnamnet.
 5. Bekräfta borttagningen genom att välja Ta bort igen.

Relaterade steg

Mer information