GoDaddy Hjälp

Inaktivera automatisk förnyelse

Stäng av automatisk förnyelse och avbryt prenumerationer för dina produkter. Om du avbryter förnyelsen av en produkt så avslutas prenumerationen och du faktureras inte vid nästa faktureringsdatum. Du kan förnya produkten manuellt om du ändrar dig.

Obs! Om du har köpt produkten i en appbutik som Apples App Store eller Google Play måste du använda den appbutiken om du vill ändra din prenumeration.

 1. Gå till GoDaddy-sidan Sidan Förnyelser & fakturering . Du kan uppmanas att logga in.
 2. Välj kryssrutan bredvid produkten eller domänen.
  välj rutan bredvid produkten eller domänen
  • Om du inaktiverar den automatiska förnyelsen för en prenumeration med flera produkter gäller det för alla produkterna i prenumerationen. Produkterna kan inte ändras var för sig.
 3. Välj Avbryt förnyelse högst upp på sidan.
  välj avbryt förnyelse
 4. Ett nytt fönster visas. Välj Avbryt förnyelse så bekräftar vi att automatisk förnyelse har avbrutits.
  välj avbryt förnyelse
  Obs! Om du avbryter en domän med Domänskydd behöver vi verifiera din identitet. Välj Ja, ta bort den här produkten och välj sedan Verifiera och ta bort. Vi skickar en verifieringskod via sms eller en autentiseringsapp om du har haft tvåstegsverifiering (2SV) aktiverad på ditt konto i mer än 24 timmar. I annat fall kan du välja Skicka lösenord för att skicka ett engångslösenord till den e-postadress som står hos registreraren.

När förnyelse avbryts kommer kolumnen Faktureringsdatum att visa vilket datum produktprenumerationen upphör. Du kan fortsätta att använda produkten tills slutdatumet.

Varning! Om du inte förnyar produkten manuellt innan din prenumeration upphör kommer produkten att tas bort från ditt konto och kan kanske inte återställas.

Relaterat steg

Mer information

 • Om du inte kan inaktivera automatisk förnyelse för en domän kan det hända att domänstatusen väntar på uppdateringar. Domäner måste ha aktiv status innan du kan ändra inställningen för automatisk förnyelse.
 • Om du inte tycker om en domän kan du radera domänen från ditt konto.
 • Om du inte tycker om en produkt (annat än en domän) kan du ta bort produkten från ditt konto.
 • Ta reda på om du är berättigad till en återbetalning genom att kontakta våra GoDaddy-experter.
 • Här är vår återbetalningspolicy.