Kontohantering Hjälp

Skydda din digitala identitet

(Gå tillbaka till sekretesscentret)

Det krävs engagemang för att bygga en digital identitet. Här är de sätt vi engagerar oss för att hjälpa dig att skydda din identitet.

Säkra kommunikationskanaler

Vi krypterar de personuppgifter som lämnas till oss via webbformulär med de senaste datastandarderna för att förhindra att andra kan snappa upp informationen när den skickas.

Kontoautentisering

Vi kräver en unik identifieringsmetod, t.ex. ett användarnamn och lösenord, för att logga in på ditt konto. Du får också en PIN-kod för att autentisera ditt konto när du ringer eller chattar med en GoDaddy-guide.

Säkerhetsutbildning

Våra anställda får årlig utbildning och regelbundna bulletiner gällande goda säkerhetsrutiner.

Säkerhetsstrategi med flera lager

Vi skyddar vårt företagsnätverk med många olika säkerhetslager.

  • Vi använder fysiska skyddsåtgärder för att garantera våra anställdas och vår utrustnings säkerhet.
  • Vi använder en kombination av programvara och enheter för att skydda vårt nätverk mot potentiella inkräktare.
  • Vi har ett särskilt team med säkerhetsexperter som ser över säkerhetsrutinerna för enheter och applikationer.

Hur du kan skydda dina uppgifter

Du bestämmer över ditt kontos säkerhet. Använd robusta sekretessrutiner för att skydda dina personuppgifter.

Skydda ditt lösenord

Här är några nyttiga tips för att skydda ditt lösenord:

  • Avslöja aldrig ditt lösenord för någon.
  • Använd inte samma lösenord för flera olika konton.
  • Logga ut från ditt konto när du använder en dator som du delar med andra.
  • Många webbplatser tillhandahåller bra metoder för att skapa starka lösenord, inklusive den här artikeln Easy ways to Build a Better P@$$w0rd (Enkla sätt att skapa ett bättre lösenord) från amerikanska National Institute for Standards and Technology (NIST).

Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du byter lösenord och PIN-kod minst var sjätte (6) månad för varje konto.

Mer information