Kontohantering Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Ändra min support-PIN-kod

Så här ändrar du din support-PIN-kod, som identifierar dig som kontots ägare. Om du behöver kontakta en GoDaddy-guide bekräftar vi din support-PIN-kod.

  1. Gå till ditt GoDaddy Sidan Inloggning och PIN-kod.
  2. Din aktuella PIN-kod finns i avsnittet Support-PIN-kod.
  3. I avsnittet Support-PIN väljer du Redigera .
  4. Ange en ny support-PIN-kod och välj sedan Spara . Din nya PIN-kod måste uppfylla de angivna villkoren.
    Ange en ny PIN-kod för support

Mer information