SSL-certifikat Hjälp

Manuell installering av ett SSL-certifikat på min Google App Engine

När din certifikatbegäran har godkänts kan du ladda ner ditt certifikat från SSL-hanteraren och installera det på din Google App Engine i Google Cloud Platform.

Om du använder Google Compute Engine istället för Google App Engine behöver du ansluta till din instans och installera certifikatet manuellt.

 1. Logga in på ditt Google Cloud Platform-konto på https://console.cloud.google.com.
 2. I navigeringsmenyn till vänster väljer du App Engine.
 3. Under App Engine i vänster sidofält klickar du på Inställningar.
 4. I huvudavsnittet klickar du på menyn SSL-certifikat längst upp.
 5. Klicka på den blå knappen Ladda upp ett nytt certifikat.
 6. I det nya fönstret anger du ett namn i fältet Namn som gör att du enkelt kan hitta ditt SSL-certifikat längre fram.
 7. I fältet offentlig nyckel för certifikat klistrar du in texten från din slumpmässigt döpta .crt-fil. På en ny rad klistrar du sedan in texten från filen gd_bundle.crt (eller liknande).
  • Kontrollera att du inkluderar raderna "-----BEGIN CERTIFICATE-----" och "-----END CERTIFICATE-----".
  • Du bör ha totalt fyra certifikatpaket mellan de två filerna i det här textfältet.
 8. I fältet offentlig nyckel klistrar du in texten från filen exempel.com.key.
  • Det här ska omfatta raderna "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----" och "-----END RSA PRIVATE KEY-----".
 9. Klicka på den blå knappen Ladda upp.
 10. På sidan Redigera certifikat letar du upp avsnittet Aktivera SSL för följande anpassade domäner.
 11. Markera rutorna för domänerna som du vill säkra med certifikatet.
 12. Klicka på den blå knappen Spara längst upp på sidan för att slutföra SSL-installationen.

Nästa steg

Mer information

OBS! Som hjälp för våra kunder ger vi information om hur vissa produkter från andra företag används, men vi varken rekommenderar eller stöder sådana produkter. Vi tar inte heller något ansvar för dessa produkters funktioner och pålitlighet. Varumärken och logotyper från tredje part är registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. Med ensamrätt.