SSL-certifikat Hjälp

Installera ett SSL-certifikat manuellt på min Microsoft Azure Web App

När din certifikatbegäran har godkänts kan du ladda ned ditt certifikat från SSL-hanteraren och installera det på din Microsoft IIS-server. När certifikatet har installerats på din IIS-server följer du den här guiden för att konvertera certifikatet till en .pfx-fil och ladda upp det till din Microsoft Azure Portal.

Om du använder en Azure Virtual Machine istället för Azure Web App behöver du ansluta till din instans och installera certifikatet manuellt.

 1. Klicka på din Startmeny och sedan på Kör.
 2. Ange inetmgr vid prompten och klicka på OK för att öppna Internet Information Services (IIS)-hanteraren.
 3. Under panelen Anslutningar till vänster klickar du på ditt servernamn.
 4. I huvudpanelen under IIS-avsnittet dubbelklickar du på Servercertifikat.
 5. Markera det certifikat som du precis har installerat.
 6. Under panelen Åtgärder till höger klickar du på Exportera ....
 7. I det nya fönstret klickar du på ... under avsnittet Exportera till:.
 8. Hitta katalogen på din server där certifikat- och nyckelfilerna finns och ange sedan ett önskat Filnamn. Klicka på Öppna.
 9. I fälten Lösenord och Bekräfta lösenord anger du ett lösenord för att säkra filen. Det här används när du laddar upp filen till Azure.
 10. Klicka på OK för att skapa .pfx-filen.
 11. Logga in på din Azure-portal på https://portal.azure.com.
 12. Klicka på App-tjänster i vänster sidofält och välj din app i den nya listkolumnen som visas.
 13. I vänster sidopanel i applikationsområdet letar du upp grupperingen INSTÄLLNINGAR och klickar på SSL-certifikat.
 14. I det nya SSL-området klickar du på Ladda upp certifikat.
 15. I sidofältet Lägg till certifikat till höger klickar du på mappikonen för att bläddra till och välja .pfx-filen och sedan klickar du på Öppna.
 16. Ange ett lösenord för .pfx-filen i fältet Certifikatlösenord och klicka på Skicka.
 17. I området SSL klickar du Lägg till bindning under ditt nya certifikat.
 18. I sidofältet Lägg till SSL-bindning till höger väljer du ditt Värdnamn och Certifikat.
 19. Välj SNI SSL för SSL-typ och klicka på Lägg till bindning för att slutföra SSL-installationen.

Nästa steg

Mer information

OBS! Som hjälp för våra kunder ger vi information om hur vissa produkter från andra företag används, men vi varken rekommenderar eller stöder sådana produkter. Vi tar inte heller något ansvar för dessa produkters funktioner och pålitlighet. Varumärken och logotyper från tredje part är registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. Med ensamrätt.