Kontohantering Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Är min produkt inställd på automatisk förnyelse?

Många GoDaddy-produkter och -tjänster är inställda på automatisk förnyelse som standard när du köper dem. Så här kontrollerar du.

  1. Gå till din GoDaddy Förnyelser och fakturering sida. Du kan uppmanas att logga in.
  2. Listan visar när varje produkt är inställt på automatisk förnyelse under Faktureringsdatum .
    faktureringslistan
    Om en produkt inte är inställd på automatisk förnyelse visar listan det datum då produktprenumerationen sägs upp.

Relaterat steg

Mer information