SSL-certifikat Hjälp

Var är min privata nyckel?

När du genererar en CSR för att begära ett SSL-certifikat skapas en privat nyckel på din lokala server. Skicka aldrig din privata nyckel till någon annan (inte ens oss!), men du behöver veta var den finns för att slutföra installationen av ditt SSL-certifikat. Nedan visas några vanliga platser där du hittar den privata nyckeln på din server.

Windows/IIS

På Windows-servrar hanterar operativsystemet certifikatet åt dig i en dold fil, men du kan exportera en .PFX-fil som innehåller både certifikatet och den privata nyckeln.

  1. Öppna Microsoft Management Console (MMC).
  2. Utöka Certifikat (lokal dator) under Konsolrot. Ditt certifikat finns i mappen Personliga eller Webbserver.
  3. Hitta och högerklicka på certifikatet, klicka på Exportera och följ guiden.

När du har .pfx-filen kan du behålla den som en säkerhetskopia av nyckeln eller använda den för att installera certifikatet på en annan Windows-server. Om du försöker använda certifikatet på ett annat operativsystem behöver du dela .pfx-filen till certifikatet och den privata nyckeln.

Apache

Du hittar platsen för din privata nyckel i din Apache-konfiguration som heter .httpd.conf eller apache2.conf. Raden SSLCertificateKeyFile visar dig sökvägen till din privata nyckel.

NGINX

Sökvägen till din privata nyckel finns i din webbplats virtuella värdfil. Navigera till serverblocket för din webbplats (som standard ligger det i katalogen /var/www). Öppna konfigurationsfilen för din webbplats och sök efter ssl_certificate_key, som visar dig sökvägen till din privata nyckel.

Mer information

  • Hittar du fortfarande inte din privata nyckel? Prova att söka efter en ”.key”-fil eller följ installationsstegen för din servertyp. Installationsstegen ska omfatta var din privata nyckel ligger.
  • Om du inte hittar din privata nyckel någonstans eller om din webbplats inte behandlar HTTPS-anslutningar måste du uppdatera nyckeln för ditt certifikat och spara din privata nyckel på en plats där du hittar den.