Domäner Hjälp

Vad är skillnaden mellan domänomdirigering och -maskering?

Domänomdirigering (kallas ibland anslutning, pekning eller vidarebefordran) gör det möjligt att automatiskt dirigera besökarna på din domän till en annan plats på webben. Om din domän är registrerad med GoDaddy och du använder våra namnservrar kan du vidarebefordra din GoDaddy-domän till en plats du skapat med Wix, Wordpress eller någon webbadress.

Domänomdirigering har två alternativ: endast vidarebefordra och vidarebefordra med maskering. Båda alternativen kommer att vidarebefordra dina besökare, men vidarebefordran med maskering har ytterligare funktioner som du kan använda.

Endast vidarebefordran

  • Vidarebefordrar besökare till en destinations webbadress som du väljer
  • Behåller destinationens webbadress i webbläsarens adressfält

Exempel: Ställ in så att kulexempel.com endast vidarebefordrar till kulwebbplats.net. När en besökare skriver kulexempel.com i webbläsarens adressfält omdirigeras de till webbplatsen för kulwebbplats.net. Webbläsarens adressfält kommer att uppdateras och visa kulwebbplats.net.

Omdirigering med maskering

  • Vidarebefordrar besökare till en destinations webbadress som du väljer
  • Behåller ditt domännamn i webbläsarens adressfält
  • Låter dig ange metataggar för sökmotorinformation

Exempel: Ställ in så att kulexempel.com vidarebefordrar med maskering till kulwebbplats.net. När en besökare skriver kulexempel.com i webbläsarens adressfält omdirigeras de till webbplatsen för kulwebbplats.net. Webbläsarens adressfält kommer att fortsätta visa kulexempel.com, och därmed maskera destinationens webbadress.

Relaterat steg

Mer information