GoDaddy Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Kontrollera status för dina mäklartjänstdomäner

Oavsett om du köper eller säljer en domän via Domain Broker Service kan du kontrollera status för dina domäner i instrumentpanelen. Instrumentpanelen visar listan över domäner som för närvarande köps eller säljs via Domain Broker Service. När du säljer eller köper en domän tar vi bort den från listan.

  1. Logga in på GoDaddy Domänkontrollcenter. (Behöver du hjälp med att logga in? Ta reda på ditt användarnamn eller lösenord.)
  2. Välj Köp och sälj från den översta menyn och välj sedan Domänmäklartjänst .
  3. Granska listan över dina domänmäklartjänster och visa deras status under rubriken Status.
  4. Visa ytterligare information genom att välja kortet för din domän. Den nya sidan visar information om aktuell status för Domänmäklartjänst.

Mer information