GoDaddy Hjälp

Installera Microsoft SQL Server Express

Microsoft SQL Server är inte installerad som standard på din Windows-server. De flesta användare väljer att installera och använda den kostnadsfria versionen Microsoft SQL Server Express.

Obs! SQL-serverdatabaser är inte bakåtkompatibla. Om du till exempel har en säkerhetskopia av en databas som skapades i SQL Server 2019 kan du inte importera den till en tidigare version. Dessutom rekommenderar vi inte att man installerar flera versioner eller instanser av SQL Server.
  1. Anslut till Windows-servern via Fjärrskrivbordsanslutning.
  2. Ladda ner önskad SQL Server Express-version.
  3. Kör installationsfilen när den har laddats ner.
  4. Följ de angivna stegen i installationsfilen. Om du är osäker på vilka alternativ du bör välja ska du kontakta serveradministratören för hjälp.

Relaterade steg

Mer information

  • Om du är en självhanterad kund och inte vill installera SQL Server på egen hand kan vi göra det åt dig via våra Värdtjänster.
  • Om du är en fullständigt hanterad kund och inte vill installera SQL Server på egen hand kan du skicka in en server-supportfråga och få detta utfört utan extra kostnad.
  • Du kan hitta svar på dina frågor om SQL Server i den officiella Microsoft SQL Server-dokumentationen.